Agenda d'activitats

Mes anterior Mes siguiente

novembre 2019

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 1. 17 nov
  Dia i hora: Del diumenge 17/11/2019 al diumenge 24/11/2019
 2. 19 nov
  Dia i hora: dimarts 19/11/2019 de les 11:00h a les 14:00h
 3. 19 nov
  Dia i hora: dimarts 19/11/2019 de les 13:30h a les 14:30h

Prova obtenció títol de graduat ESO

Proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a l'organització d'aquestes proves. 

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Es recomana que, amb prou antelació, el centre es posi en contacte amb tots els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2017 o 2018 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. Cal informar-los sobre la possibilitat de concórrer a la prova, així com també, sobre el calendari d’actuacions i sobre la documentació que cal presentar.

 

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Calendari

Publicació al tauler d'anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries

Abans d'obrir-se el període d'inscripció

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

De l'1 al 14 de febrer de 2019

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 5 al 7 de març de 2019

Realització de les proves

Durant el mes de març

 Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Departament d'Ensenyament clicant al següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica/PCPProvesAnualsESO